Llistat de totes les notícies

Jornada Tècnica: El paper dels Observatoris de Ciutat

La Xarxa de municipis "El Perfil de la Ciutat", de la qual formem part amb 14 Observatoris Locals més de Catalunya, organitza una jornada tècnica sobre el paper dels Observatoris de Ciutat.
Consulteu tota la informació sobre la jornada:

http://perfilciutat.net/articles/jornada-el-paper-dels-observatoris-de-ciutat-cercant-des-dels-municipis-el-paper-de-vigia-i


13/11/2017

Noves dades mensuals d'atur i ocupació

Ja podeu consultar les dades d'atur i ocupació del mes d'Octubre de 2017
09/11/2017

Revisió del llenguatge de l'Observatori d'acord amb el Reglament de polítiques de gènere

S'ha dut a terme una revisió del llenguatge de l'Observatori, en el marc del que estipula el Reglament de les polítiques municipals d'igualdat de gèner, aprovat pel Ple Municipal d'11 d'abril de 2016, on s'acorda que "la documentació escrita, gràfica i audiovisual, l'atenció personal i els mitjans de comunicació, incloent-hi els digitals  i els comptes de les xarxes socials, elaborats per l'Ajuntament, han d'emprar llenguatges no sexistes ni androcèntrics"
02/11/2017

Nou estudi: Quantificació i localització del consum d’aigua a la ciutat de Girona. Any 2016

L’estudi quantifica el consum d’aigua potable de xarxa a la ciutat de Girona l'any 2016 i el localitza sobre el territori. S’hi pot trobar així mateix informació sobre el consum pels diferents tipus de tarifa, i veure’n la relació amb habitants i activitats econòmiques.
Amb la informació que conté aquest estudi, s'han actualitzat els indicadors corresponents.

26/10/2017

Nou estudi: Recompte de l’habitatge en obres a la ciutat de Girona 2017

L’estudi conté el recompte de l’habitatge en obres a la ciutat de Girona l'any 2017 i el localitza territorialment. Així mateix estima el nombre d’habitatges totals i població que els podria ocupar, a la finalització de les obres.
Amb la informació que conté aquest estudi, s'han actualitzat els indicadors corresponents.

25/10/2017
© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc