Noves dades de Població Activa - Any 2017

Ja podeu consultar les dades de Població Activa del darrer trimestre i del conjunt de l'any 2017.
Les podeu consultar a l'apartat Mercat de treball i polítiques de desenvolupament local -> Població activa


Compartir a Twitter Compatir a Facebook
© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc