Dades a la carta

Utilitzeu el següent formulari per sol·licitar dades o per fer comentaris. Es demana a les persones que utilitzin les dades d'aquest web que respectin la procedència de la informació subministrada i contribueixin a una major difusió del seu coneixement, amb la utilització de la següent forma de citació:
Ajuntament de Girona: l'Observatori. (2016) — www.girona.cat/observatoriObligatori

Obligatori

Obligatori

introduïu el codi de verificació

Obligatori

Condicions d'ús:

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc