Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Servei de Gestió Tributària

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc