Nombre de festivals

Nombre de festivals

Nombre de festivals d'àmbit cultural esdevinguts a la ciutat

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc