Alumnes matriculats a les Escoles Bressol i les Llars d'infants

Alumnes matriculats a les Escoles Bressol i les Llars d'infants

Nombre d'alumnes matriculats a les escoles bressol municipals i llars d'infants

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Educació i Esports. Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc