Consum elèctric dels equipaments municipals

Consum elèctric dels equipaments municipals

Consum elèctric total dels equipaments i instal·lacions municipals, per habitant

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, CIE

Càlcul: kWh / habitant

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc