Oferta de places en cursos i tallers dels espais joves

Oferta de places en cursos i tallers dels espais joves

Nombre de places ofertes en cursos i tallers dels espais joves

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc