Persones usuàries de Centres Cívics

Persones usuàries de Centres Cívics

Nombre de persones usuàries amb seguiment nominal, que han participat en les activitats organitzades des de la Xarxa Municipal de Centres Cívics

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials.

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc