Ratio habitants per treballador/a social

Ratio habitants per treballador/a social

Nombre d'habitants per cada treballador/a social

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials.

Càlcul: Nombre d'habitants en el municipi / nombre de treballadors/es socials

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc