Consum elèctric de l'enllumenat públic

Consum elèctric de l'enllumenat públic

Consum elèctric de l'enllumenat públic durant l'any (kWh)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc