Longitud de la xarxa de clavegueram municipal

Longitud de la xarxa de clavegueram municipal

Longitud de la xarxa de clavegueram municipal (sanejament "en baixa"), expressada en quilòmetres

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc