Llicències d'obra: Comunicacions

Llicències d'obra: Comunicacions

Nombre de comunicacions prèvies per a la realització d'obres.

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges (*)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc