Endeutament municipal RDF

Nivell d'endeutament municipal.

El nivell d’endeutament mesura la necessitat de finançament extern per a poder fer front a les despeses, una vegada utilitzats els recursos tributaris, les subvencions i les transferències rebudes. L’endeutament s’inclou a la Memòria del Compte General de l’Ajuntament.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Hisenda. Intervenció.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d’Alcadia. Regidoria delegada de la UMAT, Ciutat Intel•ligent i Relacions Exteriors.