Ajuntament de Girona
Us trobeu a:   Visors cartografia » Projecte oreneta
Projecte Oreneta
Nivells de referència
Llegenda
Sigles Situació:
 
DB: Dins de balcó
DF: Dins de forat
SB: Sota balcó
SF: Sobre finestra
SR: Sota relleix
VO: Volta
CO: Cel obert
FO: Forat
PO: Porxo
Enllaços
Informació Ajuda X
Nivell:
Cliqueu al mapa
Mesurar Ajuda X
Valors aproximats
Coordenades Ajuda X
Coordenades:

Guardar imatge Ajuda X
Format: JPG PNG
Impressió del mapa Ajuda X
Títol del mapa:   
Escala:
Full:
Cercar Ajuda X
Carrer:   
Número:
UTM X,Y:  ,
E 1:
© 2015 Ajuntament de Girona  |  Servidor de cartografia  |  Avís legal  |  Contacte  |  Ajudeu-nos a millorar