Consum d'energia elèctrica per 1000 habitants

Consum d'energia elèctrica per 1000 habitants

Consum d'energia elèctrica per 1000 habitants (en Mwh)

Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia

Càlcul: Mwh d'energia elèctrica consumida / nombre d'habitants

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc