Densitat de parades de bus urbà

Densitat de parades de bus urbà

Nombre de parades de bus urbà per quilòmetre de línia

Font: Ajuntament de Girona. Pla de Mobilitat de Girona i Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Nombre de parades / quilòmetres de línia

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc