Persones usuàries de l'estació d'autobusos

Persones usuàries de l'estació d'autobusos

Nombre de persones que es desplacen amb origen/destí a l'estació d'autobusos

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Territori. Regidoria delegada de Mobilitat i Via Pública

Càlcul: Es calcula la variació respecte la dada anterior disponible

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc