Nombre de places d'acollida urgent

Nombre de places d'acollida urgent

Nombre de places destinades a l'acollida urgent

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Regidoria delegada de Drets Socials

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc