Consum de gas natural per 1000 habitants

Consum de gas natural per 1000 habitants

Consum de gas natural per cada 1000 habitants (en Mwh)*

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Acció Climàtica. Sostenibilitat

Càlcul: La sectorització s'ha efectuat a partir de la informació tarifària proporcionada per les empreses de distribució de gas natural canalitzat.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc