Padró municipal d'habitants RDF

Padró municipal d'habitants del municipi de Girona.

El padró municipal d'habitants és el registre administratiu que recull totes les persones residents al municipi amb independència de la seva nacionalitat. Aquest registre de població s’inicià el 1870 i fou d’actualització quinquennal fins al 1995, quan passà a ser un registre de gestió i actualització contínua.

Atès que recull dades de caràcter personal, el padró municipal d'habitants és un registre d'accés restringit, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Règim Interior. Estadística.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.