Nous estudis - Consum d'aigua - Quantificació i localització del consum d’aigua a la ciutat de Girona. 2019

Els estudis informació, amb l'objectiu de quantificar el consum d’aigua potable de xarxa a la ciutat de Girona i localitzar-lo sobre el territori,
Amb la informació que conté aquest estudi, s'han actualitzat els indicadors corresponents.
Share on Twitter Share on Facebook
© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc