Indicadors

Indicadors són un conjunt de sèries de dades estadístiques bàsiques que descriuen l'estat actual de la ciutat i permeten avaluar-ne les tendències. S'estructuren de manera temàtica d'acord amb els principals àmbits d'anàlisi territorial i sòcio-econòmic, i s'ofereixen recollides anualment o mensualment.
© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc