Domicilis segons membres

Domicilis segons membres

Nombre de domicilis (*) segons la xifra de persones empadronades

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc