Matrimonis

Matrimonis

Nombre de matrimonis inscrits al Registre Civil de Girona

Font: Govern d'Espanya. Ministeri de Justícia

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc