Parelles de fet

Parelles de fet

Nombre de parelles de fet actives i altes i baixes de parelles de fet al Registre municipal

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Estadística

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc