Evolució de la població de fet (segle XVIII-XIX). Recomptes

Evolució de la població de fet (segle XVIII-XIX). Recomptes

Nombre de residents, presents i transeünts, que en el moment censal o padronal es trobaven al municipi

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Es calcula la variació percentual respecte la dada anterior disponible

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc