Moviment natural

Moviment natural

Nombre de naixements i defuncions produïts al municipi en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any indicat

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants aprovat

Càlcul: Creixement natural = nombre de naixements - nombre de defuncions.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc