Població nascuda a l'estranger, segons país de naixement

Població nascuda a l'estranger, segons país de naixement

Nombre d'habitants estrangers segons el seu país de naixement. Considerant els llocs amb més de 500 persones empadronades.

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Dades absolutes i percentuals

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc