Població resident a l'estranger, per sexe

Població resident a l'estranger, per sexe

Nombre de persones amb nacionalitat espanyola residents a l'estranger, l'últim municipi al qual han estat empadronades és Girona, per sexe

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc