Població resident a l'estranger segons país de residència

Població resident a l'estranger segons país de residència

Nombre de persones amb nacionalitat espanyola residents a l'estranger, l'últim municipi al qual han estat empadronades és Girona, segons país de residència

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc