Índex d'activitat per habitatges

Índex d'activitat per habitatges

Percentatge d'activitats econòmiques en relació al nombre d'habitatges de l'àmbit

Font: Ajuntament de Girona. Registre Municipal d'Activitats

Càlcul: (Nombre d'activitats / nombre d'habitatges) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc