Mercats municipals: Parades i superfícies

Mercats municipals: Parades i superfícies

Nombre de parades existents i superfície que ocupen als mercats municipals, expressada en m²

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Promoció Econòmica. Comerç

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc