Consum d'energia elèctrica per habitant

Consum d'energia elèctrica per habitant

Consum d'energia elèctrica per habitant i any (en Kwh)

Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català de l'Energia (ICAEN)

Càlcul: Kwh d'energia elèctrica consumida / nombre d'habitants

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc