Consum d'energia elèctrica, per tipus

Consum d'energia elèctrica, per tipus

Consum d'energia elèctrica, per tipus de sector (en Kwh)

Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc