Matriculació de vehicles

Matriculació de vehicles

Nombre de vehicles matriculats.Total i per tipus

Font: Ajuntament de Girona, a partir dels vehicles donats d'alta al registre de la Direcció General de Trànsit.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc