Indicadors pressupostaris: Execució del pressupost d'Urbanisme

Indicadors pressupostaris: Execució del pressupost d'Urbanisme

Grau d'execució del pressupost d'Urbanisme

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: (Obligacions reconegudes Urbanisme*100) / Pressupost total d'Urbanisme

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc