Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), en euros

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Càlcul: Es calcula en preus de mercat. Pels anys 1991 i 1996 base 1995, pels anys 2001 a 2008 base 2000, pels anys 2009 i 2010 base 2008

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc