Producte interior brut (PIB) per habitant

Producte interior brut (PIB) per habitant

Resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori per habitant, en milers d'euros

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Es calcula en preus de mercat. Pels anys 1991 i 1996 base 1995, pels anys 2001 a 2008 base 2000, pels anys 2009 i 2010 base 2008, pels anys 2011 a 2016 base 2010. Anys 2017 i 2018 dades provisionals. Any 2019 dades avançades.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc