Producte interior brut (PIB)

Producte interior brut (PIB)

Resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori, en milions d'euros

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Es calcula en preus de mercat. Pels anys 1991 i 1996 base 1995, pels anys 2001 a 2008 base 2000, pels anys 2009 i 2010 base 2008, pels anys 2011 a 2016 base 2010. Any 2017 i 2018 dades provisionals. Any 2019 dades avançades.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc