Renda familiar disponible bruta per usos (percentatge)

Renda familiar disponible bruta per usos (percentatge)

Percentatge dels ingressos de què disposen les persones residents en un territori per destinar-los al consum

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Pels anys 2000 a 2008 càlcul base 2000, anys 2009 i 2010 base 2008, anys 2011 a 2016 base 2010. Any 2017, dades provisionals.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc