Renda familiar disponible bruta (RFDB)

Renda familiar disponible bruta (RFDB)

Mesura dels ingressos de què disposen les persones residents en un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi, expressada en milers d'euros

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Pels anys 2000 a 2008 càlcul base 2000, anys 2009 i 2010 base 2008, anys 2011 a 2017 base 2010. Any 2018, dades provisionals.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc