Valor afegit brut (VAB) per grans sectors (percentatge)

Valor afegit brut (VAB) per grans sectors (percentatge)

Percentatge de riquesa generada en l'economia durant el període considerat per grans sectors

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Anys 1991 i 1996 càlcul en base 1995, anys 2001 a 2008 base 2000, anys 2009 i 2010 base 2008, anys 2011 a 2017 base 2010. Anys 2017 i 2018 dades provisionals.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc