Trànsit de passatgers/es a l'Aeroport de Girona

Trànsit de passatgers/es a l'Aeroport de Girona

Nombre d'arribades i de sortides de passatgers/es a l'Aeroport Girona-Costa Brava i percentatge de variació

Font: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Càlcul: Es calcula la variació percentual

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc