Apartaments turístics i places ofertades

Apartaments turístics i places ofertades

Nombre d'edificis o conjunts continus, formats per unitats d'allotjament (apartaments o estudis) que disposen, com a mínim, de servei de recepció que s'ofereix a les persones usuàries turístiques a canvi d'una prestació econòmica

Font: Generalitat de Catalunya. Oferta Municipal d'Establiments Turístics (OMET)

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc