Atur registrat al sector turístic

Atur registrat al sector turístic

Dades d'atur registrat de les divisions econòmiques més relacionades amb el sector turístic. Inclou comerç al detall, vehicles de motor, serveis d'allotjament, serveis de menjar i begudes i agències de viatges i operadors turístics

Font: Generalitat de Catalunya. Observatori del Treball i Model productiu

Càlcul: Dades absolutes. La dada anual es calcula a partir de la mitjana aritmètica dels 12 mesos de l'any

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc