Grau d'ocupació per habitacions (percentatge)

Grau d'ocupació per habitacions (percentatge)

Percentatge d'ocupació per habitacions

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat, a partir de l'enquesta d'ocupació hotelera de l'INE

Càlcul: Relació entre el total de pernoctacions i el producte de les habitacions pels dies a què es refereixen les pernoctacions

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc