Pes de l'afiliació del sector turístic respecte el total del sector serveis

Pes de l'afiliació del sector turístic respecte el total del sector serveis

Pes percentual de les afiliacions al RGSS i RETA en sectors relacionats amb el turisme, respecte el total d'afiliacions del terciari. Inclou comerç al detall, vehicles de motor, serveis d'allotjament, serveis de menjar i begudes i agències de viatges i operadors turístics

Font: Idescat. Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social. Per divisió d'activitat econòmica. Girona.

Càlcul: Percentatge

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc