Pes de l'afiliació del sector turístic respecte el total

Pes de l'afiliació del sector turístic respecte el total

Pes percentual de les afiliacions al RGSS i RETA en sectors relacionats amb el turisme, respecte el total d'afiliacions al RGSS i RETA. Inclou comerç al detall, vehicles de motor, serveis d'allotjament, serveis de menjar i begudes i agències de viatges i operadors turístics

Font: Elaboració pròpia a partir de Generalitat de Catalunya. Observatori del Treball i Model productiu

Càlcul: Percentatge

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc