Places en establiments hotelers, segons tipologia d'establiment

Places en establiments hotelers, segons tipologia d'establiment

Nombre de places en establiments hotelers, considerant plaça hotelera el lloc que ocupa una persona en un establiment hoteler, per tipus d'establiment

Font: Generalitat de Catalunya. Oferta Municipal d'Establiments Turístics (OMET)

Càlcul: Dades absolutes

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc